Lifestyle

  • Lifestyle,  z dziennika ajurwedy

    Kobieta- ta która podtrzymuje i karmi życie

    W Wedach (świętych księgach indyjskich) kobiety uznawane są za absolutny fundament społeczeństwa.Mówią one o tym, że zdrowa kobieta wytwarza zdrowy świat wokół siebie. To ona jest centralną osobą w każdej rodzinie, dlatego należy dbać o to aby kobieta była zdrowa…

  • Lifestyle,  z dziennika ajurwedy

    DHARMA- nasze powołanie, nasza powinność

    Zdarza się, że doskonale słyszymy podszepty naszej intuicji i kroczymy drogą, która jest nam przeznaczona, realizując się w niej z radością i lekkością. Bywa też tak, że wciąż poszukujemy tego co tym powołaniem jest próbując różnych aktywności . Może też…